Đã Đóng

Do some Excel Work

I created my friend CMD project.

Kỹ năng: Excel, Kiểm tra phần mềm, Word

Xem thêm: project excel work, want excel work, simple excel work project, excel work project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sri Lanka

Mã Dự Án: #14868074

4 freelancer đang chào giá trung bình $226 cho công việc này

cheenu1025

A proposal has not yet been provided

$165 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sharonphillipsg

A proposal has not yet been provided

$275 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hwmoolman

A proposal has not yet been provided

$242 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
susanphilip

You seem to need someone to test the CMD project and prepare a document on the same. I have more than 30 years experience in project management and I can do a great job on this. Relevant Skills and Experience Project Thêm

$222 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0