Đã Đóng

Hệ thống thông tin cho phòng cung ứng (VBA excel)

Mình muốn tìm một bạn code VBA trên exel cho dự án : " Hệ thống thông tin cho phòng cung ứng"

Chủ yếu tool này có 3 chức năng chính :

+ Tạo chứng từ ( PR,PO,RFQ) rồi trình phê duyệt bằng outlook tự động xuất ra các trạng thái của chúg như: ( Mới tạo, đã gửi, đã duyệt , hoàn tất)

+ Tạo phiếu nhập , phiếu xuất , xem lịch sử nhập xuất

+ Kết xuất báo cáo : Chi phí vật tư , đánh giá nhân viên ( thông qua làm PO) , nhập xuất

Kĩ năng: Excel, Visual Basic, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #26194449

1 freelancer đang chào giá trung bình $113 cho công việc này

dotrongnhan6484

mình có kinh nghiệm trong việc viết các công cụ tự động hóa bằng Vba hoặc các ngôn ngữ khác. Chi tiết mình có thể giới thiệu qua các công cụ mình đã thực hiện. Thông tin liên hệ sdt o933.028.358

$113 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0