Đã hoàn thành

very small program in VBA for Excel 2007

Dự án này đã kết thúc thành công bởi jlmeseguer với giá $25 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I need to create the following small program in VBA for Excel 2007

The program will be assigned to a button

Name of button blackcount - read a text file named [url removed, login to view] (dos ascii containing greek chars) and put contents of each line in cells A1, A2, A3… etc until there are no more lines to read. The path and filename of the file to open are in two separate cells of the current worksheet B1=path and B2=filename.

Steps

- Read filename and path

- Open the file

- Read each line until no more lines to read

- Write each line to the proper cell of worksheet named blackcount one under the other (current worksheet)

- Close file

The two files attached are example files to read.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online