Đang Thực Hiện

I would like to hire an Excel Expert

Được trao cho:

$15 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

$20 AUD trong 0 ngày
(497 Nhận xét)
7.5
$25 AUD trong 1 ngày
(89 Nhận xét)
6.0
mahmudalam17785

I read your job description. I'm understanding your requirement for this job. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$20 AUD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0