Đang Thực Hiện

Zoho creator

I want to develop a small module in zoho creator.

I already have excel sheet working with reports required.

Want to make that on zoho.

3 days job

Kĩ năng: Computer Support, Đánh máy, CRM, Excel, Zoho

Địa điểm: Killa Road,Police Colony, Vasai West, Vasai, India

Xem nhiều hơn: job working cloning, bid zoho creator, access working days, zoho creator app, zoho creator 5, zoho creator application gallery, zoho creator express, zoho creator templates, zoho creator help, zoho creator login, zoho creator pricing, zoho creator functions, database design list working days company, working days vba code, zoho creator file, report working days sql, gmail creator job, zoho creator json, spreadsheet working days, zoho creator clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vasai, India

ID dự án: #17505975

Được trao cho:

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹22685 cho công việc này

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹12500 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0