Đã Trao

Excellent writter

I am looking for exceptional writers who can do website content articles for me. You must start writing immediately. You must also be reliable. You must have good English. I will hire people who can produce excellent articles written in very good English. Could you please let me know your rate for 100, 200, 300, 500, 750 & 1000 words articles.

I will give you job for regular basis. Do you have skype or gtalk id?

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Article Writing, Viết quảng cáo, Đọc bông

Xem nhiều hơn: writter for hire english, writter for hire, website writter for hire, website writter, job content writter, hire writter, good writter, excellent job, writter, i writter, Excellent , exceptional words articles, 200 words regular, content writter website, writter english, 500 750 words, english writter, writter website, start writers website, know written 200 words, 750 1000 words, exceptional writers, good articles writter, articles english writter, excellent articles english

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Dhanmondi, Bangladesh

ID dự án: #1629260

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

muninn

Hired by the Employer

$30 USD trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
5.5