Đã Trao

Expert in CodeIgniter dan Mysql

hi.. saya ada sebuah project.. dan sudah di kerjakan database designnya... dan designya akan kita buatkan.. tinggal di export mrnggunakan CI dan Mysql. Nanti saya kasih detail yang lebih

Kỹ năng: CSS, HTML5, MySQL, PHP, Quản lý website

Xem thêm: export mysql, akan, ada, mysql export database, export database mysql, expert codeigniter, codeigniter excel export demo, codeigniter detail, mysql codeigniter , codeigniter expert, mysql export project, ada mysql, chat mysql ajax codeigniter, codeigniter excel export, codeigniter mysql, project codeigniter, mysql export

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) jakarta, Indonesia

Mã Dự Án: #4540799

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

dwa

Hired by the Employer

$200 USD trong 30 ngày
(145 Đánh Giá)
6.6