Đóng

C++ EXPERT MYSQL,LINUX, UNIX

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €32 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€32 EUR / hour
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Hello great opportunity as c++ developer expert with mysql and linux-unix, Prague 3months++ where can I contact you? AKel

+ 44 75 900 59 350

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online