Đang Thực Hiện

Explainer Video

We need a video (roughly 1:30) which explains the sports events services we offer through our new website.

Voice-over is attached.

Thanks

Kỹ năng: Sản xuất hoạt họa, Dịch vụ video

Xem thêm: video explainer services, website explainer, sports video, need explainer video, explainer video, sports video voice, need voice video, website video voice, female voice attached, sports events, offer services website, offer services letter, offer services translate, looking agent offer services, offer services translation, tech website design voice, offer services expert hacker

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Adelaide, Australia

Mã Dự Án: #1645030

Đã trao cho:

ukrainarts

Hired by the Employer

$1240 USD trong 21 ngày
(157 Đánh Giá)
7.6