Đã Trao

Export to CodeIgniter dan Mysql

hi.. saya ada sebuah project.. dan sudah di kerjakan database designnya... dan designya akan kita buatkan.. tinggal di export mrnggunakan CI dan Mysql. Nanti saya kasih detail yang lebih

Kỹ năng: HTML5, MySQL, PHP, Thiết kế trang web, XML

Xem thêm: export mysql, akan, ada, mysql export database, export database mysql, codeigniter excel export demo, codeigniter detail, mysql codeigniter , mysql export project, ada mysql, chat mysql ajax codeigniter, codeigniter excel export, codeigniter mysql, project codeigniter, mysql export

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) jakarta, Indonesia

Mã Dự Án: #4540781

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

savireeu

Hired by the Employer

$200 USD trong 30 ngày
(85 Đánh Giá)
5.6