Đã Đóng

extend a program

I need to extend a working program what decodes the FSK (frequency shift keying - a.k.a. Atkin Biphase)

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: frequency, fsk, extend program, frequency shift keying, need program

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) kph, Denmark

ID dự án: #47938

1 freelancer đang chào giá trung bình $1200 cho công việc này

desinerd

please check PMB

$1200 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0