Đang Thực Hiện

Ezisay Video (Aussie Accent)

I want you to change the American accent of my video to the Aussie Accent I selected.

I have added changed it from $155 to $165 to allow for the 10% freelancer fee.

Thanks heaps Salman

Regards

Rick

Kỹ năng: Dịch vụ video

Xem thêm: ezisay rick, salman freelancer, american accent video, freelancer fee, aussie, accent, ezisay, aussie accent, transaction fee freelancer, aussie freelancer, escrow payment fee freelancer, want use video screensaver, want buy video website

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Melbourne, Australia

Mã Dự Án: #4540730

Đã trao cho:

salmanaim

Hired by the Employer

$165 AUD trong 1 ngày
(150 Đánh Giá)
7.9