Đã Đóng

Lên kế hoạch, triển khai các dự án marketing

Lên kế hoạch và chạy quảng cáo các sản phẩm trên facebook . Hỗ trợ xây dựng tiktok và các nền tảng tmdt .

Kĩ năng: Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok, Thiết kế đồ họa, Quảng cáo trên Facebook

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #34134172

12 freelancer chào giá trung bình $6/giờ cho công việc này

ewebzeal

Hello, We will set up a Facebook Advertising Campaign for your products to suit your all requirements. It's extremely useful and cost-effective hourly for those who usually simply click "boost post" but would like bet Thêm

$8 USD / giờ
(66 Nhận xét)
6.7
(122 Nhận xét)
6.1
HashamRais

Hi, I just read your project details and I have expertise in all these works and is truly capable for this job, so let's get in touch to experience each other professionally. I am expert in logo designing, photoshop, Thêm

$5 USD / giờ
(20 Nhận xét)
4.6
Tatiana1228

Xin chào, tôi đã đọc dự án của bạn “Lên kế hoạch, triển khai các dự án marketing“. Tôi có thể thực hiện dự án của bạn một cách chuyên nghiệp và với kết quả tốt nhất. Tôi có thể thực hiện dự án của bạn trong vài giờ và Thêm

$8 USD / giờ
(12 Nhận xét)
4.3
(3 Nhận xét)
2.3
Khurshed1980

Welcome to my services: We are Full time virtual assistant. I have comfortable experience in social media management, I will handmade all social media and update as requirement. I will Manage Facebook add manager and Thêm

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
phangpaoho789

Hi , I'm Anh. I'm here to find a proper job. I will try my best to complete our goal . And if I can't make it , I will do it again until we reach your KPI . I cannot 100% make sure that I can complete all the tasks wel Thêm

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
Cuongnyt01

Kỹ năng kajudhebskiandhxh whsbxhwnajduejwjajakjdhsoanendhs whsjskdnxns e sk sk dunsoaowmshdbw đún sud

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
chloenguyen1809

One of my greatest strengths is being a people-person. I’ve always had the natural ability of sitting down and talking to anyone and everyone in the room. This is something that has helped me in both my personal and st Thêm

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
hieup5445

Tôi có khả năng lên ý tưởng, và viết content tạo ra các bài viết review. Có kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng nên đã được đào tạo kỹ năng giao tiếp, tâm lý khách hàng

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
duongviptop1

Mình tự tin tối ưu tốt quảng cáo facebook cho bạn, lên chiến dịch cho doanh nghiệp chạy tốt nhất cảm ơn bạn đã quan tâm tôi

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
minhhuy33

Xin chào, Tôi ở đây để tìm một công việc thích hợp. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu của chúng tôi. Và nếu tôi không thể làm được, tôi sẽ làm lại cho đến khi chúng tôi tiếp cận KPI của bạn. Tôi không thể Thêm

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0