Đã Trao

facebook Card game

Hi there,

are u able to make a facebook card game so that 6 people can concurrently play?

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: game card , card facebook, card game app facebook, make game facebook, make facebook game, facebook make game, card game deuces facebook, card play, card game facebook, card game application facebook, cool game card disign, facebook card game, game card designs, game card designer, facebook card, game card design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bari, Italy

Mã Dự Án: #1688359

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

lancerboy1206

Hired by the Employer

$30 USD trong 30 ngày
(2612 Đánh Giá)
9.0