Đang Thực Hiện

3,000 Facebook Like for $50

A new social networking site has a fanpage on facebook. It currently only has 2 likes

Here is the link for the fan page

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: fanpage like, fanpage 000, link magento page facebook, facebook link business page, link business page facebook

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) LONDON, United Kingdom

Mã Dự Án: #1603493

Đã trao cho:

aounrizvi

Hired by the Employer

$50 USD trong 7 ngày
(122 Đánh Giá)
6.6