Đang Thực Hiện

Facebook like project

14000 like payment

2 page 4k and 10k

total payment 56$

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội, Twitter, YouTube

Xem thêm: facebook format page project, facebook invite page, import facebook status page, facebook create page application, project emails facebook, set facebook business page

Về Bên Thuê:
( 630 nhận xét ) Mymensingh, Bangladesh

Mã Dự Án: #1728134

Đã trao cho:

jack9w9

Hired by the Employer

$56 USD trong 2 ngày
(10 Đánh Giá)
4.2