Đã Hủy

Facebook likes and comments

Need 10K REAL fans on my facebook page and 3K comments to my posts. I´ll give you 20$ for that. More to discuss

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: 10k real likes, facebook page 10k, give comments, real comments, need 10k likes, facebook posts comments, facebook posts facebook page, comments likes, 10k likes page, likes comments, facebook page comments, comments facebook page

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Praha, Czech Republic

Mã Dự Án: #4541879

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

Wolsheg

Hired by the Employer

$10 USD / giờ
(120 Đánh Giá)
7.1