Đã hoàn thành

Facebook likes - Rehire

Looking for Professional who can -

1) Help me setup and Initialize (creating a facebook cover)

2) Add Fans

3) FB Marketing

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: professional facebook cover, facebook cover professional, rehire, facebook cover, professional likes, add cover facebook

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Ajman, United Arab Emirates

Mã Dự Án: #4540350

Đã trao cho:

marjanahmed13

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(2082 Đánh Giá)
8.4