Đã Trao

1000 facebook likes

to win a facebook contest, i want 1000 likes on a photograph. its Qubee. you have to like the Qubee page first, then go to the contest page, allow the application n den like my photograph.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: facebook contest, contest f, page 1000 likes, want likes page, want 1000 likes page, application 1000 likes, want 1000, likes win contest, win contest likes, facebook win contest, facebook contest win, want 1000 likes, 1000 facebook page, 1000 f, application contest, facebook contest 1000, automatically allow facebook application, facebook contest page, 1000 likes application, 1000 likes page, facebook page contest, contest likes, win facebook contest, win facebook

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chittagong, Bangladesh

Mã Dự Án: #1642890

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

chandanghosh

Hired by the Employer

$30 USD trong 4 ngày
(194 Đánh Giá)
5.7