Đã Trao

Facebook likesss

hi, i want you to get likes for my Facebook page.

ITS A LOCAL UNIVERSITY BASED IN PAKISTAN.

i want 50000 likes or even more is you give me good price, ALL ACCOUNTS SHOULD BE 100% REAL AND

I WANT LIKES FROM THE REGION OF PAKISTAN ONLY.

Kỹ năng: Quảng cáo, Bất kì công việc gì, Tiếp thị đại trà, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: local facebook, facebook 50000, likesss, likes university, 50000 facebook accounts, 50000 likes page, 50000 real, 50000 real likes, 50000 facebook, 50000 likes, facebook local

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #4553138

1 freelancer đang chào giá trung bình £5 cho công việc này

beebake

Hired by the Employer

£5 GBP / giờ
(31 Đánh Giá)
4.7