Đã Đóng

Quảng cáo dự án chung cư trên Facebook

Xây dựng chiến lược chạy quảng cáo phù hợp

Tối ưu ngân sách chạy quảng cáo

Lập báo cáo kết quả chiến dịch để đánh giá mức độ hiệu quả của chiến dịch

Đã có sẵn content và hình ảnh

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #30632025