Quảng cáo dự án chung cư trên Facebook

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Xây dựng chiến lược chạy quảng cáo phù hợp

Tối ưu ngân sách chạy quảng cáo

Lập báo cáo kết quả chiến dịch để đánh giá mức độ hiệu quả của chiến dịch

Đã có sẵn content và hình ảnh

Quảng cáo trên Facebook

ID dự án: #30632025

Về dự án

Dự án từ xa 2 năm trước đang mở