Đã Đóng

Facebook Ads Expert -- 2

Job Description:

I need Facebook Ads Expert. I have more then 100 Brands and companies projects.

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Quảng bá truyền thông, Google Plus, Tiếp thị qua Internet, Quảng cáo

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Lahore, Pakistan

ID dự án: #35866100

2 freelancer chào giá trung bình$7500 cho công việc này

nalliancetech

Narinder Alliance Technologies LLC USA | Canada | India We have a team expert in Web Designing, Application Development(Web and Mobile), SEO Experts and Databases. We have worked on various projects across various indu Thêm

$7500 USD trong 180 ngày
(0 Nhận xét)
0.0