Đã hoàn thành

Facebook likes project for islam447719

5k of ww likes for 25 USD by March 3

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem nhiều hơn: project plan facebook game, project youtube facebook tietter, kapow project likes, project report facebook orkut, project mention facebook application, project emails facebook

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Stockholm, Sweden

ID dự án: #7196724

Được trao cho:

islam447719

A proposal has not yet been provided

$2 USD / giờ
(17 Đánh Giá)
3.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $4/giờ cho công việc này

Nishit65

Thank you for the project .I will give you 100% granted service with in your fixed time . you can fully depend on me.

$5 USD / giờ
(76 Nhận xét)
5.2