Đã Đóng

Facebook marketing

I own an online store but I am not making sales. I need a Facebook campaign manager that can help create ads that will translate.

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Quảng bá truyền thông, Tiếp thị qua Internet, Quảng cáo, Instagram Marketing, Thiết kế đồ họa

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lagos, Nigeria

ID dự án: #30992025

24 freelancer chào giá trung bình $29/giờ cho công việc này

(46 Nhận xét)
8.2
(41 Nhận xét)
7.7
(82 Nhận xét)
8.5
(346 Nhận xét)
8.2
(107 Nhận xét)
7.3
(313 Nhận xét)
7.7
(256 Nhận xét)
7.5
(37 Nhận xét)
7.0
(45 Nhận xét)
6.7
(24 Nhận xét)
6.2
(92 Nhận xét)
6.5
(90 Nhận xét)
6.0
(16 Nhận xét)
6.0
(26 Nhận xét)
5.8
(95 Nhận xét)
6.0
(55 Nhận xét)
5.7
(24 Nhận xét)
5.8
(6 Nhận xét)
5.3
(24 Nhận xét)
5.8
(16 Nhận xét)
5.0