Đã Đóng

quản lý fan page

7 freelancer chào giá trung bình $19/giờ cho công việc này

jhumamoral

Hi, I am Jhuma moral Social Media Marketing expert. Expertness and honesty is my goal.I am doing all kind of social media [login to view URL] I have more experience on Facebook /Twitter/instagram /Pinterest /Youtub Thêm

$15 USD / giờ
(8 Nhận xét)
2.6
cyrusclinton

Hi. I am doing internet marketing from previous 7 years and I specialize in Facebook. I can do magic for you when it comes to Facebook, you can see my Portfolio as what I can do in a week or you can pay a visit to Thêm

$22 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$22 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$22 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
nguytnh

vì tôi là người mới nên sẽ cố gắng và vì tôi là sinh viên khoa điện tử nên có thể quản lí tốt fb cộng thêm tôi có thời gian online fb

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$16 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
ladyho1994

Tôi có thời gian và khả năng thực hiện công việc này Tôi có kinh nghiệm đăng bài quảng cáo trên facebook Tôi có laptop, smartphone và mạng để thực hiện công việc tốt nhất Tôi thường xuyên online ít nhất 3h/ ngày T Thêm

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0