Đã Đóng

I am looking for a worker with experience in social networks.

Job Description:

I am willing to pay for every 100 followers that you manage to attract to my social network

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Quảng bá truyền thông, Mạng xã hội, Twitter, Google Plus

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Maracay, Venezuela

ID dự án: #35853649