Đã Đóng

need a certified social media marketer

i need a certified social media marketer who can promote my social media pages

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Quảng bá truyền thông, Twitter, Tiếp thị qua Internet, Pinterest

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lagos, Nigeria

ID dự án: #32746006

2 freelancer chào giá trung bình$4750 cho công việc này

(269 Nhận xét)
8.0
(3 Nhận xét)
2.8