Đã Đóng

Need some one to manage a facebook group on paid basis

Your payout will be from monetised amount [login to view URL] from punjab or delhi preferred

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội, Tiếp thị, Quảng bá truyền thông

Về khách hàng:
( 23 nhận xét ) Patiala, India

ID dự án: #34022766