Đã hoàn thành

4k Non Drop Facebook likes

Hi guys, I need 4000 Facebook Fan Page likes Within 2 day

Thanks.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Google Plus, Pinterest, Quảng bá truyền thông, Twitter

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) Jaipur, India

Mã Dự Án: #8160230

Đã trao cho:

fbdiamond

Award me...........................................................................................................................................................................................

$6 USD / giờ
(394 Đánh Giá)
6.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $9/giờ cho công việc này

uniqueitworld

Hallo sir, I understand that you have knowledge about present situation most of the marketer now a days doing fake marketing which is absolutely useless for social media marketing, Real marketing which is good Thêm

$6 USD / giờ
(371 Đánh Giá)
7.2
lancerboyes

A proposal has not yet been provided

$15 USD / giờ
(10 Đánh Giá)
2.2