Social Media Manager Facebook

Đã Hủy Đã đăng vào 6 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy

We need advertisers on Facebook and Intagram platforms. See details of stores at the link below thank

[login to view URL]

Quảng cáo trên Facebook Quảng bá truyền thông Facebook Ads Facebook Pixel

ID dự án: #36686002

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 6 tháng trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình $17/giờ cho công việc này

Apurva510

Hello I have read all requirements of the project and understand them. I have knowledge with Facebook Ads Posting, Twitter Ads Posting, Instagram Ads Posting, Google Ads Posting, LinkedIn Ads Posting, Internet Market Thêm

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0