Đã hoàn thành

Teach me Facebook Ads and Mentor me in Shopify

Dự án này đã kết thúc thành công bởi cartermarketing với giá $1500 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I need you to teach me how to advertise on Facebook, and mentor me in running a Shopify Store

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online