Đang Thực Hiện

Facebook project on going

pending payment project it 24$ pending from 35$ project.

i will send via this project 24$ which work u have done.

and i will send before 24$ and runing order 8k 32$

total 56$ this project.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Mạng xã hội

Xem thêm: facebook project, payment project, order form total javascript, order form total, bot project facebook, project pizza order, going project offsite, order html total price

Về Bên Thuê:
( 630 nhận xét ) Mymensingh, Bangladesh

Mã Dự Án: #1723677

Đã trao cho:

jack9w9

Hired by the Employer

$56 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
4.2