Đã hoàn thành

Facebook project on going

pending payment project it 24$ pending from 35$ project.

i will send via this project 24$ which work u have done.

and i will send before 24$ and runing order 8k 32$

total 56$ this project.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Xây dựng liên kết, Mạng xã hội

Xem thêm: facebook project, payment project, simple javascript order form total, order form total javascript, order form total, php order form total calculation, bot project facebook, project pizza order, will going project offsite, javascript custom order form total radio buttons, going project tata steel jamshedpur, order html total price

Về Bên Thuê:
( 630 nhận xét ) Mymensingh, Bangladesh

Mã Dự Án: #1723677

Đã trao cho:

jack9w9

Hired by the Employer

$56 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
4.2