Đã hoàn thành

2500 face book likes

I need 2500 North American Facebook likes on my website.

Have many websites to do if this is done correctly.

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem nhiều hơn: face book likes, likes done, likes 2500, need face likes, american facebook, 2500, website need likes, 2500 likes, need face, likes face, need 2500, need likes website, need face book, website likes, likes website, face website, book facebook, north face, setup website facebook, promote website facebook, create website facebook, develop website facebook, websites link website, lesbian website facebook

Về Bên Thuê:
( 169 nhận xét ) toronto, Canada

ID dự án: #1040317

Được trao cho:

drubo999

Thnx for invitation.

$100 USD trong 25 ngày
(484 Đánh Giá)
7.3

12 freelancer đang chào giá trung bình $76 cho công việc này

lancerboy1206

======== Hi, Please check PMB for more details. Thanks. ====

$115 USD trong 15 ngày
(2355 Nhận xét)
8.9
mikechuah

Please check PM

$50 USD trong 10 ngày
(88 Nhận xét)
7.9
RockingExpert

PM sent...

$30 USD trong 15 ngày
(677 Nhận xét)
7.5
uniqueitworld

Thanks for project .. please check pm

$30 USD trong 20 ngày
(230 Nhận xét)
6.6
suvro4

please cheek pm

$100 USD trong 15 ngày
(158 Nhận xét)
6.1
webserver

HI, willing to meet the highest demanding standards of excellence in a very fast and efficient time frame,please consider. Thanks webserver

$110 USD trong 18 ngày
(8 Nhận xét)
5.5
Kamalkishover

Pls Check PM

$100 USD trong 15 ngày
(32 Nhận xét)
5.1
luckyLogan

Hello, I am highly interested in your project. Please check PMB.

$100 USD trong 13 ngày
(30 Nhận xét)
4.7
chandankaushik1

PLEASE CHECK PMB

$80 USD trong 15 ngày
(16 Nhận xét)
3.7
pasint

((((((((( Facebook Expert))))))))) ---Please check your PM---

$50 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
realtraff

Hi We will do this good Please check PM

$50 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0