Đã Đóng

8k FACEBOOK APP VOTES - 24H - $200

I NEED 8K APP VOTES IN AN APP IN A 24H PERIOD.

YOU CAN VOTE EVERY 3 HOURS USING SAME PROFILES.

EXAMPLE: IF YOU HAVE 2K PROFILES YOU VOTE 4 TIMES IN A 24H PERIOD WITH THEM YOU REACH GOAL 8K.

IF YOU CAN DO MORE THAN 5K APP VOTES IN A 24H PERIOD CONTACT ME SO I CAN SEND DETAILS.

URGENT JOB!

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem nhiều hơn: facebook app vote, urgent votes facebook, contact app facebook, 24h job, facebook vote votes, hours facebook vote, need app votes, can votes facebook, 200 votes facebook, need facebook app votes, need urgent vote facebook, need facebook vote, urgent votes, votes using facebook, facebook can send, app votes facebook, vote app, need 200 votes, votes facebook app, app vote, urgent app, 1000 votes app facebook, need 200 votes facebook, vote app facebook, app votes

Về Bên Thuê:
( 52 nhận xét ) humble, Brazil

ID dự án: #1698859

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

drubo999

Im interested plz check my PMB. Thnx

$30 USD trong 1 ngày
(484 Nhận xét)
7.3
marimphil

==========please check pm thanks========

$30 USD trong 1 ngày
(24 Nhận xét)
4.7
cool201200

Although I am new in lancer but very much skill full. I am very much interested in your project.

$30 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
itcompany1

Check your pm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0