Đang Thực Hiện

100 UK FAcebook fans needed

I need 5,000 UK Facebook fans

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: fans needed

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Halifax, United Kingdom

Mã Dự Án: #1049821

9 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

lancerboy1206

======== Hi, Please check PMB for more details. Thanks. ====

$250 USD trong 30 ngày
(2355 Đánh Giá)
8.9
BSUS60

Hello sir, we are ready to start work this project. Please check PM here more details.............. thanks

$150 USD trong 9 ngày
(362 Đánh Giá)
7.2
nasirxp

Dear Sir, Please see Privet MB.......

$50 USD trong 15 ngày
(16 Đánh Giá)
5.1
Johncurter123

Dear Sir, I m interested this work.

$30 USD trong 10 ngày
(4 Đánh Giá)
4.8
sumiakter

Please check PM. Thanks

$30 USD trong 15 ngày
(5 Đánh Giá)
2.7
haarika

*************Please check pmb****************

$30 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
kinara123

Hello, I can surely complete this project asap. Thank you

$210 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
naeemcafe

Give me a chance and think it done

$240 USD trong 22 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
natalia31

Hello,check PMB please!

$359 USD trong 25 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0