Đã hoàn thành

2500 facebook like 30$

2500 facebook likes for real 30$. Tehy are real or i dont pay. They have to have more than 100 friends and be active. No repeted account with the same hobbies, etc. i`ll be cheking

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem nhiều hơn: likes 2500, 2500, 2500 likes, 2500 friends, facebook friends real friends, facebook 2500 friends, facebook account 2500 friends, looking someone facebook fan pages account promotion, facebook 100 friends, facebook bot automatic account, facebook manager multi account, facebook activation disabled account, facebook bot creates account, facebook activated disabled account, facebook texas holdem account

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) madrid, Spain

ID dự án: #1732693

Được trao cho:

anamul12

Check my PMB for more details..

$30 USD trong 6 ngày
(589 Đánh Giá)
7.6

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

lancerboy1206

======= Please read the PMB first. If you agree with my offer, we may then start. ======

$30 USD trong 1 ngày
(2356 Nhận xét)
8.9
BSUS60

Plz check pm

$30 USD trong 1 ngày
(362 Nhận xét)
7.2
Dataworkers6

Great project..

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
virtualseo

I can do it..

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0