Đã Hủy

60000 facebook likes 24 Hours

Need 50k like in 24 hours, half must be US other EU. All of the like must be legit.

Real fans, not bots!

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem nhiều hơn: likes hours, need 50k likes, facebook 50k, likes 50k, legit likes, real fans likes software, 50k likes, johnnyjaymia, 50k facebook

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Miami, Austria

ID dự án: #1691608

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

markabdul

PLEASE CHECK PMB

$500 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0