Đang Thực Hiện

3k facebook likes REAL ONES from English speaking countries

I need real face book likes for my fan page.

$30 usd for 3k likes first bid with good feedback gets the job

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: face book fan page, facebook english countries, feedback facebook, face book likes, likes job, facebook feedback, likes real ones, need face likes, book page likes, facebook fan real, likes real, likes face, facebook usd, face book fan likes, english speaking countries, need english speaking, english countries, writers english speaking countries, usd facebook

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Bay of islands, New Zealand

Mã Dự Án: #1677701

Đã trao cho:

FreelancerN70

===check pm please===

$30 USD trong 1 ngày
(218 Đánh Giá)
6.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

anamul12

Check my PMB for more details..

$30 USD trong 5 ngày
(580 Đánh Giá)
7.6