Đang Thực Hiện

1000 facebook likes - 1000 twitter followers

1000 facebook likes + 1000 twitter followers

10 usd - 8 euro x 2 = 16 euro

1000 facebook likes + 1000 twitter followers

10 usd - 8 euro x 2 = 16 euro

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem nhiều hơn: likes likes, twitter followers likes, likes twitter, 1000 followers, twitter followers 1000, euro 2012, facebook usd, 1000 twitter, likes 1000, likes twitter followers, twitter 1000 followers, 1000 facebook, 1000 twitter followers, usd facebook, twitter 1000, auto follow followers twitter, unfollow non followers twitter

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) Oostende, Belgium

ID dự án: #1611238

1 freelancer đang chào giá trung bình €16 cho công việc này

rony47

===============Thank x 4 your invitation, pl z check PM.===============

€16 EUR / giờ
(1673 Nhận xét)
8.4