Đã hoàn thành

10k Facebook likes

I need 10k Facebook likes.

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem nhiều hơn: need 10k likes, jamesaaa, 10k likes, facebook account need verified, 10k facebook, facebook 10k, 10K

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Sydney, Australia

ID dự án: #1037672

Được trao cho:

RockingExpert

PM sent...

$30 AUD trong 30 ngày
(677 Đánh Giá)
7.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

lancerboy1206

======== Hi, Please check PMB for more details. Thanks. ====

$30 AUD trong 15 ngày
(2359 Nhận xét)
8.9
suvro4

please cheek pm

$30 AUD trong 30 ngày
(158 Nhận xét)
6.1
RozayRepublic

I am ready for the job!

$30 AUD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0