Đã hoàn thành

2K Facebook likes

We need 2.000 Facebook Like on a Page.

We do not care if profiles are fake. All countries accepted.

Maximum budget: 30$

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: ercode, maximum budget oscommerce website

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) Brighton, Greece

Mã Dự Án: #1604992

Đã trao cho:

marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$30 USD trong 1 ngày
(2437 Đánh Giá)
8.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

lancerboy1206

======== Please check PMB for more details and best offer. Thanks. ====

$30 USD trong 1 ngày
(2355 Đánh Giá)
8.9
anamul12

Check my PMB for more details...

$30 USD trong 6 ngày
(588 Đánh Giá)
7.6
RockingExpert

PM sent...

$30 USD trong 2 ngày
(677 Đánh Giá)
7.5