Đang Thực Hiện

Facebook Marketing

Facebook help. Help with social media marketing. We can discuss further when we speak again. Thankyou

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: social media help wanted, need help social media, marketing facebook fan page, specialist service marketing facebook, marketing facebook getafreelancer, facebook help

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #4551023

Đã trao cho:

engineersagor

10,000 active fans

$115 AUD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0

1 freelancer đang chào giá trung bình $115 cho công việc này

JAVIANS

see mb plz...................

$144 AUD trong 3 ngày
(590 Đánh Giá)
6.9