Đã Đóng

Facebook sms verification

I'm looking for someone who can help me to bypass facebook sms verification.

I have over 30 account, I can pay $1 per one verification.

I look forward to hear from you!.

Thank you!

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: facebook sms verification, sms verification facebook, verification, facebook verification, account verification facebook, facebook verification sms, sms pay, akbar101, verification account, sms someone, help facebook account, sms account, sms account verification, verification facebook, sms facebook, gmail verification sms, joomla verification sms, verification sms php, verification sms, verification group facebook, symbian sms auto forward, sms verification, pay sms, facebook sms, facebook account verification

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Riyadh, Indonesia

Mã Dự Án: #1663295

7 freelancer đang chào giá trung bình $31 cho công việc này

drubo999

Im interested plz check my PMB. Thnx

$30 USD trong 7 ngày
(316 Đánh Giá)
7.3
suvro4

please send me details . thanks suvro4

$30 USD trong 3 ngày
(158 Đánh Giá)
6.1
Dilipjaipur

Hello, pls check PMB, thanks

$30 USD trong 5 ngày
(63 Đánh Giá)
5.2
imran60650

we can full fill you are project.. since we work many years with face book

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
3.7
mizanrobi

Give me just 30 min I can solve it.

$30 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.8
ahmedoyes

hi dear, i wanna to get this chance ,i will do your job perfectly,plz give me this oppertunity.

$35 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
SMsamad

Will be happy to get a chance.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0