Đã Đóng

2K FACEBOOK - URGENT

6 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

drubo999

Hi All Freelancers... Dont doing that client works.......

$30 USD trong 1 ngày
(484 Nhận xét)
7.3
showpnoshiriit

===nice project please check PM===

$30 USD trong 1 ngày
(170 Nhận xét)
5.5
vsureshk

Let us start.

$60 USD trong 1 ngày
(24 Nhận xét)
5.1
FbTwSupplier

==========Dear sir, I have request U 4 check PM before award anyone, I will never let you down, Thank x.==========

$30 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
3.5
explores

Dear Sir, please check your pmb for more details ............

$30 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
3.1
ulikemylikez

pls chck ur pm

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
peculiarsmiles

100% Guaranteed satisfaction Please Check PMB for details.

$30 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
0.7