Đã hoàn thành

2000 FB Fans

I need 2000 untargeted Facebook fans for 1 page.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: need 2000 facebook, 2000, 2000 page, need 2000 fans, 2000 facebook, 2000 fans, facebook 2000, fans fb

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Gyomro, Hungary

Mã Dự Án: #1012376

Đã trao cho:

mikechuah

Ok done :) ....

$60 USD trong 5 ngày
(88 Đánh Giá)
7.9

14 freelancer đang chào giá trung bình $73 cho công việc này

lancerboy1206

===== Hi, Please check PMB for more details. Thanks. =====

$50 USD trong 7 ngày
(2320 Đánh Giá)
8.9
marjanahmed13

~ Lets start ~

$45 USD trong 7 ngày
(2221 Đánh Giá)
8.4
RockingExpert

Lets start!!!

$50 USD trong 15 ngày
(677 Đánh Giá)
7.5
drubo999

Hi im interested plz check my PMB. Thnx

$60 USD trong 10 ngày
(464 Đánh Giá)
7.3
lancerbd89

Dear sir , please cheek PMB

$60 USD trong 20 ngày
(100 Đánh Giá)
5.7
vsureshk

Let us start .....

$50 USD trong 10 ngày
(24 Đánh Giá)
5.1
MyFacebook

Plz Chk PM

$40 USD trong 3 ngày
(24 Đánh Giá)
5.1
aimthemask

Hi , Check PM !

$80 USD trong 5 ngày
(35 Đánh Giá)
5.1
multiwaybd

Hello dear sir, please check my personal message, thank you

$60 USD trong 10 ngày
(23 Đánh Giá)
4.5
roderickzapata

I am willing to do the job for you.

$35 USD trong 8 ngày
(3 Đánh Giá)
1.9
vampirodevil

I´m ready for this job! look for quality and a job well done, in the exact time you need it ready, please check PM for more details!

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
amallalds

I can do it now.

$150 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
charlespujeda

Hi pls let me know the details

$200 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hairnets2000

I look forward to working with you on this project.

$30 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0