Đang Thực Hiện

1000 FB Fans

I need 2 x 500 untargeted Facebook fans.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: 1000 fans, 500 fans, fans 500, need 500 fans, fans fb

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Gyomro, Hungary

Mã Dự Án: #1022113

Đã trao cho:

RockingExpert

PM sent...!

$50 USD trong 6 ngày
(677 Đánh Giá)
7.5

14 freelancer đang chào giá trung bình $44 cho công việc này

mikechuah

bidded :)..........

$100 USD trong 5 ngày
(88 Đánh Giá)
7.9
ifaas001

====== I can Do this project ====

$30 USD trong 10 ngày
(35 Đánh Giá)
5.8
Consilium

Hello,Plz.see PMB.Thanks,Mann.

$40 USD trong 5 ngày
(83 Đánh Giá)
5.6
Dilipjaipur

Hello, I have done many projects on facebook fans pages, I will provide u real fans @ $50 per 1K, thanks

$50 USD trong 10 ngày
(73 Đánh Giá)
5.3
aladinooo

Hi, I have devised/managed several social media campaigns before. Please refer to my PM for more details. Thanks

$59 USD trong 10 ngày
(7 Đánh Giá)
5.1
Kamalkishover

Pls check PM

$60 USD trong 5 ngày
(32 Đánh Giá)
5.1
Reza987654321

I am very interesting on you project. Please Check PMB.

$30 USD trong 5 ngày
(48 Đánh Giá)
5.0
bellal

Hi, Please check PM.

$30 USD trong 2 ngày
(68 Đánh Giá)
4.9
adnan920

check pm............

$30 USD trong 2 ngày
(92 Đánh Giá)
4.7
Freemason

Sir Please see your PMB

$40 USD trong 15 ngày
(4 Đánh Giá)
2.7
heamonto

Hi Check PM. thanks

$30 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
iobltd

Sir Please Check PMB. Thanks

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Rencejoe

I am certified Freelance Data Entry Professional and I am a Company Online Researcher, Data Encoder and Computer Operator, and I can handle that job easily, and I have a very good experience and related of that kind of Thêm

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0