Đã hoàn thành

3000 FB Fans.

I need 3000 US Targeted Facebook fans for 2 pages (1x500 + 1x2500).

I made a mistake, the 2500 page should be non-targeted. Please bid accordingly.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: 3000, us fb, 3000 fans, 3000 facebook, facebook 3000, fans fb, need 3000

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Gyomro, Hungary

Mã Dự Án: #1028335

Đã trao cho:

drubo999

Im interested plz check my PMB. Thnx

$80 USD trong 15 ngày
(484 Đánh Giá)
7.3

17 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

lancerboy1206

===== Hi, Please check PMB for more details. Thanks. ======

$100 USD trong 30 ngày
(2355 Đánh Giá)
8.9
marjanahmed13

~ Will Provide Service Untill You Satisfy 100% ~

$90 USD trong 20 ngày
(2435 Đánh Giá)
8.5
mikechuah

I think this should be the price :)

$110 USD trong 5 ngày
(88 Đánh Giá)
7.9
RockingExpert

PM sent...

$88 USD trong 30 ngày
(677 Đánh Giá)
7.5
mnrony

Hi,I can get you 100 % real and active targeted and non targeted [url removed, login to view] check [url removed, login to view]

$175 USD trong 30 ngày
(105 Đánh Giá)
6.5
suvro4

please cheek pm

$75 USD trong 10 ngày
(158 Đánh Giá)
6.1
Consilium

Hello,[url removed, login to view] [url removed, login to view],Mann.

$70 USD trong 15 ngày
(83 Đánh Giá)
5.6
Dilipjaipur

Hello, I can provide u real fans on ur fanpage, I will charge @ $ 50 for 1000 real fans. I have experience in such work, You need to provide me admin on ur fanpage. Thanks

$50 USD trong 10 ngày
(73 Đánh Giá)
5.3
aladinooo

Hi, Please check my PM for more details. Thanks

$149 USD trong 20 ngày
(7 Đánh Giá)
5.1
MyFacebook

Plz CHL PM

$45 USD trong 5 ngày
(24 Đánh Giá)
5.1
facebook9883

hello I can do your world wide one. plz check pm.

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
4.2
chandankaushik1

PLEASE CHECK PMB

$85 USD trong 10 ngày
(16 Đánh Giá)
3.7
bonoyl

Please select me

$50 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
3.4
fbpvaforsale

Let's Start

$75 USD trong 18 ngày
(3 Đánh Giá)
1.6
jwassall

Please check your PM.

$60 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
gurung1

i am ready to work with you. please check my PMB....

$199 USD trong 12 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0