Đã hoàn thành

3000 FB Fans.

I need 3000 US Targeted Facebook fans for 2 pages (1x500 + 1x2500).

I made a mistake, the 2500 page should be non-targeted. Please bid accordingly.

Kĩ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem nhiều hơn: 3000, us fb, 3000 fans, 3000 facebook, facebook 3000, fans fb, need 3000

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Gyomro, Hungary

ID dự án: #1028335

Được trao cho:

drubo999

Im interested plz check my PMB. Thnx

$80 USD trong 15 ngày
(529 Đánh Giá)
0.0

16 freelancer đang chào giá trung bình $93 cho công việc này

marjanahmed13

~ Will Provide Service Untill You Satisfy 100% ~

$90 USD trong 20 ngày
(2873 Nhận xét)
0.0
bonoyl

Please select me

$50 USD trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
jwassall

Please check your PM.

$60 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lancerboy1206

===== Hi, Please check PMB for more details. Thanks. ======

$100 USD trong 30 ngày
(2398 Nhận xét)
0.0
RockingExpert

PM sent...

$88 USD trong 30 ngày
(674 Nhận xét)
0.0
chandankaushik1

PLEASE CHECK PMB

$85 USD trong 10 ngày
(16 Nhận xét)
0.0
facebook9883

hello I can do your world wide one. plz check pm.

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
gurung1

i am ready to work with you. please check my PMB....

$199 USD trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
aladinooo

Hi, Please check my PM for more details. Thanks

$149 USD trong 20 ngày
(14 Nhận xét)
0.0
MyFacebook

Plz CHL PM

$45 USD trong 5 ngày
(24 Nhận xét)
0.0
suvro4

please cheek pm

$75 USD trong 10 ngày
(165 Nhận xét)
0.0
mnrony

Hi,I can get you 100 % real and active targeted and non targeted [login to view URL] check [login to view URL]

$175 USD trong 30 ngày
(105 Nhận xét)
0.0
Consilium

Hello,[login to view URL] [login to view URL],Mann.

$70 USD trong 15 ngày
(83 Nhận xét)
0.0
mikechuah

I think this should be the price :)

$110 USD trong 5 ngày
(88 Nhận xét)
0.0
fbpvaforsale

Let's Start

$75 USD trong 18 ngày
(3 Nhận xét)
0.0