Đã hoàn thành

250 likes in easy facebook app

want 250 likes at these pages. First vote group and then my id in the app.

First here:[url removed, login to view]

Second here: [url removed, login to view]

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: easy facebook app, Facebook vote, facebook app vote, 250 likes, facebook group app, facebook 250, http app facebook, vote app, app vote, facebook easy app, vote app facebook, vote facebook app, sainiss, 250 pages, pages likes, app likes, likes app, vote facebook, want italy app facebook, likes pages, facebook vote app, group facebook, 250 facebook, app easy, iphone app development easy instructions

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) athnes, Greece

Mã Dự Án: #1025698

Đã trao cho:

RockingExpert

Thanks for the project for me!!!

$30 USD trong 2 ngày
(596 Đánh Giá)
7.5

11 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

marjanahmed13

~ Ready To Provide ~

$30 USD trong 2 ngày
(1744 Đánh Giá)
8.2
dataworker2009

Please check [url removed, login to view]

$30 USD trong 1 ngày
(63 Đánh Giá)
6.2
BESTQUALITYBD

please check PMB thanks

$50 USD trong 5 ngày
(54 Đánh Giá)
5.1
chandankaushik1

PLEASE CHECK PMB

$30 USD trong 5 ngày
(5 Đánh Giá)
2.4
jazdami

check pm sir..

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
BulkSoftwares

lets start

$200 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
learvy

for two days....

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
maliz

hi i am interested to work on this project. I hope you will allow me to help you work on this proj, thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sujan742682

Please sir check my pm.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
bhjmhjkm

Please check your PMB.

$30 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0