Đang Thực Hiện

100 fb likes - 100 twitter followers

200 fb likes - 200 twitter followers -- for 3,2 usd

3,2 usd = 2,46 euro

small testing job for maildb

please bid 2,46 euro

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: 100 likes usd, job twitter, fb likes, fb job, twitter followers job, likes job, twitter followers likes, 200 twitter followers, likes twitter, 100 200 facebook, 200 followers twitter, euro 2012, twitter job, likes 100, small twitter, 200 likes, likes twitter followers, 100 twitter, 200 followers

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) Oostende, Belgium

Mã Dự Án: #1613113

Đã trao cho:

amarshopono

As discussed

€2.46 EUR / giờ
(228 Đánh Giá)
6.5

3 freelancer đang chào giá trung bình €2/giờ cho công việc này

rony47

==========Dear sir, I have request U 4 check PM before award anyone, I will never let you down, Thank x.==========

€2.6 EUR / giờ
(1257 Đánh Giá)
8.0
aounrizvi

=== Hello sir i am professional in this field, and ready to do your work, for more detail please check pm ====

€2 EUR / giờ
(84 Đánh Giá)
5.6