Đang Thực Hiện

100 fb likes - 100 twitter followers

Đã trao cho:

amarshopono

As discussed

€2.46 EUR / giờ
(228 Đánh Giá)
6.5

3 freelancer đang chào giá trung bình €2/giờ cho công việc này

rony47

==========Dear sir, I have request U 4 check PM before award anyone, I will never let you down, Thank x.==========

€2.6 EUR / giờ
(1257 Đánh Giá)
8.0
aounrizvi

=== Hello sir i am professional in this field, and ready to do your work, for more detail please check pm ====

€2 EUR / giờ
(84 Đánh Giá)
5.6