Đã hoàn thành

Need 100 facebook fans

hello,

we need 100 facebook fans for our fan page, only serious bidders with previous experience

regards

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: 100 facebook fan, need 100 fans, 100 facebook, experience guruscript, 100 facebook need, guruscript, need 100

Về Bên Thuê:
( 35 nhận xét ) Milano, Italy

Mã Dự Án: #1652928

Đã trao cho:

momin0172

Please check pm >>>

$30 USD trong 1 ngày
(193 Đánh Giá)
6.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ffbbfans

ready to start work with you

$30 USD trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
4.3